** حضرت آیت‌الله سبحانی ضمن قدردانی از تلاش‌های رئیس قوه قضائیه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی گفتند: این اقدامات موجب امیدواری مردم شده است؛ باید در مناسب قضایی افرادی منصوب شوند که علاوه بر همه شرایط یک مدیر خوب، انقلابی و مومن هم باشند.

ایشان در دیدار با رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفتند: مجلس در راس امور است و نباید در تایید صلاحیت افراد مسامحه شود و نباید افرادی در این نهاد مهم حضور یابند که متهم به فساد باشند. ایشان در ادامه زیرکی و هوشمندی را از ویژگی‌های مدیران دستگاه قضا برشمردند و تاکید کردند: باید بدون ملاحظه و توصیه دیگران با افرادی که به بیت المال دست اندازی می‌کنند با قاطعیت برخورد کرد. (خ 1393)